mgr Weronika Zawistowska
psycholog transportu, psycholog rodziny

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 r. ukończyłam studium dla psychologów Opiniowanie sądowo–psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci zrealizowane we współpracy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym nr 2 w Warszawie oraz w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Pracowałam również jako psycholog w Domu Dziecka oraz w Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin w Warszawie. Dzięki podejmowanej pracy zdobyłam doświadczenie w procesie diagnostycznym oraz opiniodawczym przede wszystkim z zakresu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w sprawach rozwodowych, opiekuńczych oraz nieletnich.

W Centrum Interwencyjnym Komitetu Ochrony Praw Dziecka podejmowałam i monitorowałam działania interwencyjne oraz współprowadziłam grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla rodziców będących w konflikcie około rozwodowym.

Aktualnie prowadzę prywatną pracownię psychologiczną w Pruszkowie. Udzielam konsultacji psychologicznych oraz wykonuję badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu oraz psychologii pracy. Uzyskałam wpis do rejestru psychologów służby medycyny pracy prowadzonej przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz rejestru psychologów uprawnionych do prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych w zakresie transportu prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W ramach doskonalenia zawodowego oraz rozwijania umiejętności uczestniczyłam w wielu specjalistycznych szkoleniach dla psychologów m.in.
- Szkolenie I i II stopnia Psychologiczno–prawne podstawy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych
- Cele i metody pracy grupy psychoedukacyjno–wsparciowej dla rodziców będących w konflikcie około rozwodowym
- Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka krzywdzonego. Interwencja w przypadkach przemocy wobec dzieci
- Przemoc emocjonalna w sytuacjach związanych z rozpadem rodziny. Jak zadbać o dziecko i pomóc rodzicom?
- Moi rodzice rozwodzą się – formy pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie
- Charakterystyka zjawiska krzywdzenia dzieci
- Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zeznań małoletnich świadków
- Analiza psychologiczna zeznań małoletnich świadków i diagnoza dziecka krzywdzonego
- Opiniowanie w sprawach rozwodowych i opiekuńczych z udziałem dzieci
- Ustalanie więzi uczuciowych i określanie predyspozycji opiekuńczo – wychowawczych
- Superwizje przypadków diagnozowanych i opiniowanych